Juni 2022. – RAMA GLAS
11 Juna, 2022

Fotonaponska elektrana RAMA-GLAS 640 kW

Nakon dugogodišnjeg planiranja, RAMA-GLAS počinje izgradnju postrojenja za iskorištenje solarne energije za vlastite potrebe na krovu poslovnog objekta u Vlakovu.
Kalkulatori