Protupožarna stakla – RAMA GLAS

Protupožarna stakla

Trendovi sve veće primjene stakla u građevinarstvu doprinijeli su i razvoju protupožarnih stakala koja moraju ispunjavati propise o sprečavanju širenja vatre i o osiguranju evakuacionih izlaza za korisnike objekta.

Propisi o zaštiti požara su sveobuhvatni, složeni i raznoliki. Standardi se razlikuju u zavisnosti od vrste i namjene objekta, arhitekture kao i načina ugradnje. U svakom slučaju se moraju uzeti u obzir nacionalni zakoni i lokalni građevinski propisi.

U zajedničkoj saradnji sa Pilkingtonom, kao našim pouzdanim i sigurnim dobavljačem protupožarnih stakla, te uz certifikaciju Švedskog Instituta RISE Research Institutes of Sweden AB, RAMA-GLAS vrši obradu protivpožarnih stakala i to za unutrašnju i vanjsku primjenu u skladu sa EN 13501-2.

Evropska standardizacija klasifikacije otpornosti na vatru sadrži tri klase:

E: Protupožarno transparentno staklo Pilkington Pyroclear® koje nudi zaštitu od dima i požara ali ne smanjuje prenos toplote na drugu stranu.

EW: Protupožarno transparentno staklo Pilkington Pyrodur® (oznaka EW) koje nudi poboljšanu cjelovitost stvarajući prepreku za vatru, vruće plinove i dim (E), smanjenju prenos toplote (W). Idealna su za upotrebu na unutrašnjim pregradama i vratima koja vode prema izlazu u slučaju nužde gdje je učinak propisan kao minimalan stepen zaštite.


 
Bitne karakteristikeIzvedba
Otpornost na vatru (za staklo koje se upotrebljava u ostakljenom sklopu namijenjenom specijalno za vartootpornost)EW 30/E 30
EW 30/EI 15
EW 30/EI 20
EW 60/EI 15
EW 60/EI 45
EW 60/E 60
 

EI: Protupožarno staklo Pilkington Pyrostop® (oznaka EI) koje nudi potpunu cjelovitost stvarajući otpornu pregradu za vatru, vruće plinove i dim (E) i toplotnu izolaciju tj. prenos toplote na zaštićenu, sigurnu stranu (I). Ovo staklo se može upotrijebiti u više različitih namjena te kao takvo pruža maksimalan stepen zaštite u skladu sa klasifikacijom otpornosti (30, 60, 90, 120 i 180 minuta). Ova stakla su idealna za projekte sa kompleksnim sigurnosnim i zaštitnim uvjetima kao što su: škole, bolnice, stadioni, aerodromi, sportske dvorane, željezničke stanice i sl.)

 
Bitne karakteristikeIzvedba
Otpornost na vartu (za staklo koje se upotrebljava u ostakljenom sklopu namijenjenom specijalno za vartootpornost)EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
EI 180
 

Pilkington Pyrostop® protupožarno staklo je višeslojno protupožarno staklo napravljeno od float stakla sa niskim sadržajem željeza (Pilkington Optiwhite™), laminiranog posebnim prozirnim međuslojevima. Kada je izloženo vatri, staklo okrenuto prema plamenu se lomi, ali ostaje na svom mjestu dok se međusloj odmah pjeni formirajući debeo, elastičan i čvrst izolacijski štit koji apsorbira energiju iz vatre.

Ove tri Pilkingtonove proizvodne linije protupožarnog stakla osguravaju sva pouzdana i ekonomična rješenja za zaštitu od požara.

RAMA-GLAS je certificiran za obradu gore navedenih stakala u skladu sa standardima EN 14449:2005/AC:2005 i EN 1279-5:2005+A2:2010. U mogućnosti smo ponuditi PP stakla u monolitnoj i termoizolacionoj (dvoslojnoj i troslojnoj) izvedbi, u zavisnosti od mjesta ugradnje i zahtjeva Kupca. Stakla su osmišljena tako da se mogu kombinovati i sa dodatnim funkcionalnim svojstvima poput protuprovalnosti, otpornosti na udar, zvučne izolacije, niske emisije i solarne kontrole.

Svako protupožarno staklo ima oznaku s imenom proizvođača, nazivom proizvoda, oznaku klase otpornosti, šifru proizvoda i godinu proizvodnje.

Stakla Pilkington Pyrodur® i Pilkington Pyrostop® mogu se, u saradnji sa našom sestrinskom firmom HANO, ugrađivati u protupožarne sisteme proizvođača SCHUCO, Jansen, WICONA i Reynears.


Protupožarna stakla

Pilkington brošura za protupožarna stakla

Za više informacija preuzmite Pilkington brošuru za protupožarna stakla.

Kalkulatori